Darrera actualització: 31 / 10 / 2021  1. OBJECTE

Benvingut als termes i condicions del servei d’Outin. El present avís legal regula l'ús del lloc web www.theoutinapp.com i de l'aplicació mòbil corresponent, ambdues propietat de XXXX SL (en endavant, OUTIN) que es posen a disposició dels usuaris del lloc web i de l'aplicació (des d'ara, l'Usuari o Usuaris), amb aquest lloc web i app des d'ara, conjuntament denominats la Plataforma. La navegació pel lloc web d’OUTIN li atribueix la condició d'USUARI de la Plataforma i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part d’OUTIN, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.


És recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant OUTIN o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i OUTIN pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.


  1. COMUNICACIONS 

Per comunicar-se amb l'equip d’Outin, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que es detallen a continuació:


Telèfon: +34 689 31 88 87


E-mail: “buzon@theoutinapp.com” per a més informació sobre la nostra empresa, l'aplicació, el lloc web o qualsevol altre tipus d'informació. Utilitzeu també aquesta adreça per a problemes que pugui tenir al fer servir l'aplicació, per utilitzar qualsevol dels seus drets com a usuari, o qualsevol cosa relacionada amb aquestes accions.


Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i OUTIN es consideraran eficaços quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.  1. ELS NOSTRES SERVEIS

Outin proporciona serveis en els que actua com una xarxa social especialitzada en esdeveniments musicals i és proporcionada als usuaris de manera gratuïta. L'usuari pot comunicar-se directament a través de la plataforma amb altres usuaris, actuant OUTIN com a intermediari. Per tant, OUTIN no pot i no assumeix cap responsabilitat en cas de conductes inapropiades.


  1. CONDICIONS D'ACCÉS I D’ÚS

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. Per ser usuari de la Plataforma, s'han de complir els requisits següents:


  • Tenir 18 anys d'edat o més

  • Acceptar els Termes i Condicions d'Ús

  • Acceptar la Política de Privacitat i Avís Legal

  • Acceptar les Normes Comunitàries


L'Usuari registrat que sigui menor de 18 anys d'edat i accepti els Termes i Condicions d'Ús, la Política de Privacitat i Avís Legal, i les Normes Comunitàries, ha d'actuar sota la seva responsabilitat, OUTIN no serà responsable de l'ús que aquest menor pugui fer en les aplicacions, per tant, si fa un ús il·legítim de l'aplicació, serà sota la seva responsabilitat. 


L'Usuari garanteix que tota la informació relativa a la seva identitat i legitimitat facilitada als OUTIN en els seus formularis de registre i Plataforma és veraç, exacta i completa. L'Usuari també es compromet a mantenir tota aquesta informació actualitzada i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Si l'Usuari proporciona qualsevol informació falsa, inexacta o incompleta, o si OUTIN considera que hi ha motius suficients per dubtar de la seva veracitat, exactitud o exhaustivitat, Sharify podrà denegar l'accés present o futur i l'ús de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i / o serveis.


4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

 

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

OUTIN exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.


La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple, OUTIN no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.


Tanmateix OUTIN declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament per OUTIN.


  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent en els tribunals de Barcelona.